Napisanie kwerendy w arkuszach google

Closed

Description

Potrzebuję kwerendę w arkuszach google, która będzie się automatycznie aktualizować i zaciągać dane z innego arkusza. Arkusz około 5000 wierszy. Kwerenda ma wyszukiwać i sumować dane ograniczone data i miejscem przeznaczenia oraz pokazywać informacje w % całości.

Skills: Google App Engine, SQL

See more:

Project ID: #11821745