Closed

Online assitant

4 freelancers are bidding on average $6/hour for this job

gg69norm

Hi, I'm Yevheniy. I know English and can speak it fluently. I have experience in selling products and communicating with people.

$4 USD / hour
(0 Reviews)
0.0
monica99

I am Hungarian, living in Romania. My mother tongue is Hungarian. I can fluently speak and write English, I also have experience in online assistance. Look forward to hearing from you! Best regards, Monica.

$4 USD / hour
(0 Reviews)
0.0
sammiefunstuff

I am very good with computer skills. i am very hard work get my work done less than 24 hours. i am friendly to my strange.

$11 USD / hour
(0 Reviews)
0.0
tonyorro68

Tôi không biết tại sao bắt buộc phải viết tin nhắn, nếu tôi không muốn làm điều đó, nhưng nếu không làm thì nó không phép để đấu thầu được cho công việc.

$5 USD / hour
(0 Reviews)
0.0