Awarded

Project for Artsakh89

Xin chào Artsakh89, tôi đã xem hồ sơ của bạn và muốn mời bạn làm việc cho dự án của tôi. Chúng ta có thể thảo luận chi tiết qua tính năng chat.

Skills: 3D Design, Building Architecture, Home Design, Interior Design, Kitchen

See more: dich thuat , d project, modeler games looking project, max project improvement, game project, freelance project consultant, character design project freelance, d ch

About the Employer:
( 0 reviews ) hà nội, Vietnam

Project ID: #11822568

1 freelancer is bidding on average $600 for this job

Artsakh89

Được thuê bởi Người thuê

$600 USD in 7 days
(10 Reviews)
5.6